Certificat d’Habitabilitat

El certificat d’habitabilitat és aquell document que certifica que l’habitatge és completament apte per a ser utilitzat com a residència