El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la qualificació energètica de l’habitatge o edifici. Es calcula en base al consum energètic necessari per satisfer la demanda energètica per a fer-lo funcional en condicions normals d’ús i ocupació.

Aquest certificat, reflectit a l’etiqueta d’eficiència energètica, serveis per a certificar que el disseny i construcció de l’edifici, habitatge, local, oficina, etc., s’han tingut en compte els criteris oportuns per a l’aprofitament de l’energia. Es classifica en una escala de 7 lletres, sent A el més eficient i G el menys eficient.

Durant el procés de certificació energética, valorem aspectes com el grau d’aïllament de l’edifici, el rendiment dels seus sistemes de climatització (calefacció i aire acondicionat), sostenibilitat en quant a la producció d’aigua calent, consum energètic del conjunt de la il·luminació, etc.

Demana més informació