El certificat d’habitabilitat és aquell document que certifica que l’habitatge és completament apte per a ser utilitzat com a residència i que compleix tots els requisits tècnics d’habitabilitat segons la legislació actual.

A JS Arquitectura, generem aquest certificat i en gestionem tots els tràmits amb l’administració  per a que passi a tenir vigència.

El certificat d’habitabilitat és imprescindible per a què l’interessat pugui contractar els diferents subministraments de forma definitiva: Aigua, Gas Natural i Electricitat. Té una vigència de 10 anys.

Demana més informació