El nostre servei de direcció d’obra, ofereix la possibilitat de que dirigim i coordinem tot el procés de construcció de l’obra, tant a nivell estètic, com tècnic, urbanístic, etc., d’acord amb el projecte corresponent.

Realitzem la coordinació de tots els factor que intervenen en l’execució completa de les obres, d’inici a final, aportant les solucions necessàries a cada requeriment.

La nostra finalitat és la tranquil·litat completa dels nostres clients, saben que deixen la direcció del seu projecte en les millors mans.

Demana més informació